Hackpads are smart collaborative documents. .

teemu.perhio@gmail.com

914 days ago
Unfiled. Edited by teemu.perhio@gmail.com 914 days ago
Teemu:
1. vaihe
  • Mainosta kiinnostuneille eri rooleja: hanki vapaaehtoisia. 
  • Salassapitosopimuksen luonti
  • Julkaisijoiden ja Libraryn välisen yhteistyödokumentin kääntäminen
 
2. vaihe
  • Käytettävyyden ja tunnettuuden lisääminen: lähdepyyntösivun ja resurssisivujen mainostus ja inkorporointi Wikipediaan
  • Käännä: 1 
 
3. Lahjoitukset
  • Ota yhteys Kansallisbiografiaan
  • Ota yhteys sanomalehtiin
 
  • Tule vapaaehtoiseksi
Tämä teksti tulee Wikipediaan:
 
Teemu P Lähdekirjasto: tule koordinaattoriksi
teemu.perhio@gmail.com [[WP:WL|Lähdekirjaston]]  perussivut on nyt luotu. Seuraavaksi tarvitsemme vapaaehtoisia ([[Käyttäjä:Haltiamieli|Haltiamieli]], [[Käyttäjä:Urjanhai|Urjanhai]], [[Käyttäjä:Riisipuuro|Riisipuuro]], [[Käyttäjä:Höyhens|Höyhens]], [[Käyttäjä:SMAUG|SMAUG]])  ylläpitämään ja kehittämään projektia! Tehtäväkuviin voi itse vaikuttaa,  mutta olen hahmotellut seuraavanlaisia toimia:
 
Teemu P *'''Käyttöoikeuksien  hakemisen kanssa auttaminen''': Tällä hetkellä meillä ei ole vielä  kotimaisia yhteistyökumppaneita, joiden palveluihin voisimme tarjota  käyttöoikeuksia. Mitä voimme tehdä sitä ennen: auttaa tarvittaessa  suomenkielisen Wikipedian käyttäjiä hakemaan käyttöoikeuksia  englanninkielisen Wikipedian puolelta. 
 
*'''Projektisivujen tarkkailu''': Esimerkiksi [[WP:LÄPY|lähdepyyntösivun]] seuraaminen ja pyyntöjen täyttäminen. 
 
*'''Lähdepyyntöjen  täyttäminen''': Mikäli sinulla on pääsy joihinkin palveluihin, joiden  käyttöehdot mahdollistavat artikkelien rajoitetun jakamisen tieteellisen  kommunikoinnin nimissä, voit lisätä itsesi sivulle lähdepyyntöjen  täyttäjäksi. Tai voit merkitä itsesi esimerkiksi valmiiksi avustamaan  avointen aineistojen käytössä. Tai etsiä lähteitä omasta kirjahyllystäsi  ja lisätä ne itse artikkeliin.
 
*'''Projektisivujen  täydentäminen / kehittäminen''': [[WP: AA|Avoimet aineistot]]-sivu ja  [[WP:Wikipedian Lähdekirjasto/Ilmaiset aineistot|ilmaiseksi  saavutettavien resurssien]] sivu tarvitsevat täydennystä ja muotoilua.  Mikä olisi paras tapa esittää linkkiluettelot, niin että tiedon  löytäminen on wikipedistille mahdollisimman helppoa? Tämä on tärkeää  lähdekirjaston käytettävyyden parantamiseksi. Onko "ilmaiset aineistot"  ylipäätään paras sana kuvailemaan sivun sisältöä?
 
*'''Lähdekirjaston  sisällyttäminen Wikipedian toimintoihin''': Miten lähdekirjastoa voisi  sisällyttää Wikipedian olemassa oleviin käytäntöihin? Itselleni tuli  mieleen, että esim. Lähteetön- yms. mallineissa voisi olla linkki  lähdekirjaston sivulle ("Tarvitsetko apua lähteiden etsimiseen?") ja  esimerkiksi keskustelumallineissa voisi myös olla linkki lähdekirjaston  sivulle. Lähdekirjaston löydettävyyden ja saavutettavuuden varmistaminen  ja tunnetuksi tekeminen ovat yksi haaste. Tietenkin mitä käytettävämpi  sivu on, sitä helpompi sitä on markkinoida, mutta nämä prosessit  kulkevat käsi kädessä. 
 
''Tulossa''
 
*'''Kenttätyö''':  potentiaalisten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja lähestyminen. Tämä  on työn alla, ja aion itse hoitaa ensimmäisen esimerkkitapauksen (tai  tapaukset), jotta saan kokemusta ja näkemystä prosessin vaiheista ja  mahdollisista ongelmista. Siten voin paremmin neuvoa ja auttaa  vapaaehtoisia, jotka haluavat hoitaa suhteita potentiaalisiin  yhteistyökumppaneihin.
 
Kenttätyöhön voi kuulua muunlainenkin "Outreach" eli Wikipedian yhteisön ulkopuolelle suuntautuva vaikutustyö. 
 
*'''Käyttöoikeuksien  myöntäminen''': välimiehenä toimiminen wikipedistien ja  yhteistyökumppanin välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa hakemusten  hyväksyntää sekä hakijan tietojen keruuta ja välittämistä palvelun  tarjoajalle, jotta käyttöoikeus voidaan myöntää. Käyttöoikeuksien kanssa  tekemisissä olevien pitää allekirjoitaa [[salassapitosopimus]], koska  he käsittelevät luottamuksellisia tietoja.
 
*'''Metriikka''':  Realisoituu ensimmäisten lahjoitusten myötä. Meille on hyödyksi, jos  pystymme esittämään potentiaalisille yhteistyökumppaneille, kuinka  paljon nykyisten lahjoitusten tarjoamia lähteitä on hyödynnetty  Wikipediassa.
 
''Ehdotuksia?''
 
 
 
 
teemu.perhio@gmail.com
  • MIKSI EI OA? (perustelu sille, miksi teemme yhteistyötä maksullisia julkaisuja ylläpitävien tahojen kanssa)
 
Teemu P Meille esitetään toisinaan kysymyksiä, kuten "miksi teette yhteistyötä  suljettujen ja voittoa tavoittelevien julkaisujen kanssa? Eivätkö maksulliset lähteet estä lukijoitamme tarkastamasta tietoja, ja ole siten vastoin [[WP:Tarkistettavuus|tarkistettavuus]]-käytäntöä? Ettekö heikennä Wikipedian tehtävää tiedon jakamisessa tukemalla näitä julkaisujen portinvartijoita?"
 
Nämä ovat hyviä kysymyksiä, joihin pitää suhtautua vakavasti. Meidänkin mielestämme on ikävää joutua pyytämään lahjoituksia ja myymään Wikipediaa kanavana julkaisijoille. Toisaalta meillä on 500 miljoonaa kuukausittaista lukijaa. Tullessaan Wikipediaan he näkevät  sisältöä, jonka olemme tiivistäneet vapaaseen muotoon eri lähteistä.  Pitäisikö sisällön tulla lähteistä, joissa koko teksti on vapaasti käytettävissä, vai ylipäätään kaikista parhaista  lähteistä, riippumatta niiden saavutettavuudesta?
 
Lähdekirjastolla Wikimedian yhteisössä on kaksi lähestymistapaa saavutettavuuden luomiseksi.
 
'''Ensinnä''',  lyhyellä aikatähtäimellä, meidän tulee palvella muokkaajiamme ja lukijoitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Se tarkoittaa, että annamme heille pääsyn parhaaseen mahdolliseen tutkimukseen tänä päivänä.  Yhteistyö julkaisijoiden kanssa on kompromissi, josta on molemmille hyötyä: haluamme mieluummin, että muokkaajamme tiivistävät maksullista sisältöä kaikille lukijoillemme kuin että kyseistä sisältöä ei olisi edustettuna Wikipediassa ollenkaan. Jopa sen uhalla,  että lukijat törmäävät maksumuuriin klikatessaan lähdettä.
 
Kansainvälisen Wikipedia Libraryn käyttäjät ovat pyytäneet käyttöoikeuksia yli 4 000  kertaa – se on selkeä viesti siitä, että nämä lähteet ovat olennaisia artikkelien kannalta. Suuri osa maailman luotettavasta tiedosta on maksumuurien takana. Yhteisömme aktiivisimmat ja luotetuimmat muokkaajat ovat riippuvaisia näistä lähteistä tuottaessaan tietosanakirjaa ja muita vapaan tiedon projekteja. Emme vaadi tai rohkaise muokkaajiamme käyttämään yhteistyökumppaneidemme lähteitä muiden ylitse; he käyttävät  niitä, koska ne tarjoavat erittäin laadukasta tietoa.
 
Wikipedia ei myöskään kiellä vaikeasti saavutettavien, luotettavien  lähteiden käyttöä. Paras tieto on usein vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten monografeissa, joiden painokset ovat loppuneet, tai kalliissa, suljetuissa julkaisuissa. Käytämme parhaita tämänhetkisiä  lähteitä kirjoittaaksemme tietosanakirjaa. Jos tavoitteemme on olla  käyttämättä maksullista sisältöä, Wikimedia-liike joutuisi käymään syvällisen keskustelun siitä, mitä painotamme ja pidämme strategisesti tärkeänä tietoa dokumentoidessa. 
 
Pitkällä aikatähtäimellä Wikipedian Lähdekirjasto luo uuden Wikimedia-työkalun, joka voi rohkaista julkaisijoita siirtymään kohti avointa pääsyä. Pyytämättämme osa yhteistyökumppaneistamme on  toivonut meidän tukevan heidän lahjoituksiinsa liittyviä open access  -mahdollisuuksia: [[Elsevier]] pyysi meitä olemaan merkitsemättä kaikkia  sisältöjä "maksullisiksi", koska osa niistä oli siirtymässä  määrittelemättömän ajan päästä avoimesti saataville. [[JSTOR]] sallii  lukijoille kuusi ilmaista artikkelia kuukaudessa. Newspapers.com rohkaisi muokkaajiamme käyttämään leikeominaisuutta, joka antaa  tilaajille mahdollisuuden tehdä kiinnostavista artikkeleista avoimesti  saavutettavia verkkosivuja (Yhdysvaltain fair use -oikeuden nojalla).  Nämä pyynnöt ovat seurausta paineesta, jota open access -liike ja  tieteentekijöiden yhteisöt asettavat julkaisijoita kohtaan. Joskus nämä  pyynnöt saavuttavat julkaisijat ennen kuin me ehdimme edes lähestyä  heitä: Nature on tekemässä sisällöstään vapaasti luettavaa. 
 
Etsimme  myös jatkuvasti yhteistyömahdollisuuksia ja tukea avoimen pääsyn isoimmilta tukijoilta: yliopistoilta, kirjastoilta, arkistoilta ja niitä tukevilta organisaatioilta. Yhteistyö [[OCLC]]:n ja [[DPLA]]:n kanssa mahdollistaa meidän tuen laajemmalle kirjastojen ja avoimen GLAMin  resurssien levitykselle. Vierailevat tutkijat ja harjoittelijat tuovat Wikipediaan tietoa erikoiskokoelmista, jotka ovat verkossa usein avoimesti saavutettavissa mutta eivät helposti löydettävissä.  Olemme jatkuvasti yhteydessä kirjastonhoitajiin oppiaksemme heiltä  parhaita käytäntöjä ja tukeaksemme heidän siirtymistä avoimeen pääsyyn,  josta olisi julkiselle yleisölle ja muokkaajillemme hyötyä.
 
Kasvavaa  julkaisijoiden ja kirjastojen verkkoa hyödyntäen teemme mitä pystymme edistääksemme siirtymää kohti avoimen saatavuuden resursseja. Tviittaamme [[Open Access Button]] -ponnistuksista, mainostamme  [[WP:LÄPY|lähdepyyntö]] -sivua, osallistumme aloitteisiin kuten  [[m:Open_Access_Reader|Open Access]] reader ja keskustelemme laajemmasta tehtävästä tiedon jakamisen suhteen lähdeasiantuntijoiden kanssa.  Haluamme Wikimedian avustajien sisäistävän avoimen saatavuuden lähteiden  mahdollisuudet, kuten [[PLOS one]], joka on maailman suurin julkaisu, ja auttaa muokkaajia tekemään näistä lähteistä osan heidän  muokkaustapojaan.
 
Toivomme  jatkavamme avoimen pääsyn projektien profiilin nostamista.  Wikipedian Lähdekirjaston toimet edistävät Wikipedian perustehtävää ja täydentävät visiota avoimesta saatavuudesta. Tämän päivän tiivistelmät maksullisesta sisällöstä eivät ole huomisen muutosta vastaan.
 
teemu.perhio@gmail.com --[[WP:Wikipedian Lähdekirjasto/Koordinaattorit|Wikipedian Lähdekirjaston koordinaattorit]]
 
[[Luokka:Wikipedian Lähdekirjasto]]
 
 
  • RESURSSIT
 
Meta
 
Drive
 
 
 
 

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in